Kutyával Támogatott Iskola Előkészítő Fejlesztő Foglalkozás

Olyan képességek, készségek (szociális, kommunikációs készségek, monotónia tűrés, finommotorika, grafomotorika, feladattudat, feladatértés stb.) fejlesztése a célunk, melyek az eredményes iskolakezdéshez szükségesek, mindezt a terápiás kutya motiváló erejével és élményével.

Csoportos foglalkozás 3 főtől.

Miért hatékony a kutya bevonása a fejlesztésbe?

Manapság a kutyát nagyon sok családnál teljes jogú családtagként kezelik. Ez főleg azért alakult így, mert a kutyák belesimulnak az emberi környezetbe. Domesztifikációjuk hosszú folyamat eredménye volt, mely során az ember és a kutyává váló farkas összecsiszolódott, megtanultak együtt élni, létezni. A kutya ma már átveszi, sőt adekvát választ ad a hangulatainkra, érzéseinkre, ezzel megkönnyíti a stresszel teli életünket, és segíti a komfortérzet kialakítását. Harmonikus kutya-gazda kapcsolat esetén a kutyák képesek segíteni a krízishelyzetek kezelésében, a gyermekek természettel való meghitt kapcsolatának, a gondoskodás, a felelősségvállalás szabályainak kialakításában. A kutya világa emberközpontú, saját viselkedését az emberéhez igazítja. Könnyen tanítható, képes értelmezni az emberi gesztikulációt, az ember viselkedését, érzelmeit. Gyakran hamarabb érzi, hogy a gazdának milyen a hangulata, minthogy a gazda ezt megfogalmazná. Csodálatos „tükör” lehet a kutya, ha megfelelően értelmezzük, és reagálunk a jelzéseire.

A kutyával támogatott fejlesztés hatásai

Pszichés hatások

– kölcsönös elfogadás,

– érzelmek spontán kifejeződése

– türelem, empátia,

– magabiztosság, önbizalom,

– szorongás csökkentése,

– másság elfogadása.

Kognitív hatások

– figyelemkoncentráció, figyelemmegosztás,

– rövid és hosszú távú memória javulása,

– beszédfejlesztés (észlelés, megértés, produktum), kommunikációs képességek fejlesztése, szókincs (aktív, passzív) bővülése,

– új ismeretek, készségek elsajátítása.

Mozgásfejlődésre kifejtett hatásai

– nagymozgások fejlődése: kúszás, mászás, ugrás, akadályok leküzdése stb.,

– finommotorika fejlődése,

– szem-kéz koordináció fejlődése,

– az izmok nagyobb kontrollja segíti a beszédszervek pontosabb irányítását is, ami fizikailag javítja a beszédprodukciót (Babos, 2013).

Szociális hatások

A társállatok pozitív szociális hatásai vitathatatlanok, hiszen társaságot tudnak nyújtani, gondoskodni kell róluk, bizonyos fajta és mértékű aktivitást igényelnek az egyéntől. A fenti két hatással együtt maximálisan tudják az életminőséget pozitív irányba befolyásolni. Ezen kívül az állatot tartó embert az embertársai is pozitívabban ítélik meg, és ők maguk is könnyebben tudnak kapcsolatot teremteni embertársaikkal (Messent, id. Babos, 2013). Az állatok hatására az emberek nyitottabbá válnak, magabiztosabbak lesznek. Számos tanulmány bizonyítja, hogy az osztályteremeben, tanórába bevont kutya serkentőleg hat a tanulási-tanítási folyamatokra, illetve a tanulók hangulatára (Kaye, id. Babos, 2013). Dismuke (id. Babos, 2013) lovasterápiát alkalmazott értelmileg akadályozott, beszédproblémával küzdő gyermekeknél. A kontrollcsoport hagyományos beszédterápiát kapott. A kutatás alapján jobb eredményt értek el a lovasterápián is résztvevő gyermekek a kontrollcsoport tagjaihoz képest.

A fenti hatásokon kívül nem elhanyagolható a kutyás terápia pozitív érzelmi-motivációs hatása. Előfordult, hogy az a diszkalkuliás tanuló, aki mereven elutasította a papíron, ceruzával, egyéb eszközökkel végzett feladatokat, a kutya hatására akart számolni, akart logikai feladatokat megoldani. Esetében a kutyával végzett közös munka hozta meg azt az áttörést, ami előremozdította a fejlődését, fejlesztését.

A csoportos foglalkozás során fejlődik a gyermekek együttműködő képessége, figyelme, feladattartása. A közös munka serkentőleg hat a kommunikációs-és beszédkészségükre.

Hogyan zajlik?

A munka mindig az ismerkedéssel kezdődik. Ez az első lépés. Ez tulajdonképpen a kliens egészségügyi, szakértői véleményének tanulmányozását, a szülővel való konzultációt, valamint a kliens megfigyelését jelenti.

A munka a tervezéssel, csoportalakítással folytatódik. Ez a második lépés. Ebben a fázisban a szakemberek a klienseket csoportba szervezik, a kliensek képességeinek, szükségleteinek alapján. A csoport adottságait, képességeit, szükségleteit ismerő szakember (gyógypedagógus, pszichológus..stb) és a kutyás felvezető egyeztetnek a közös munkáról, a kitűzött terápiás célról, a cél eléréséhez vezető útról, eszközökről. Ebben a szakaszban történik a kutya képességeinek, adottságainak és a céloknak, feladatoknak az összehangolása is. Azaz mit tud, mire képes a kutya, milyen feladatokat tudunk a célokhoz rendelni.

Harmadik lépés tulajdonképpen maga a foglalkozás, mely a kliensek szükségleteinek, a céloknak a függvényében változó időtartamot ölelhet fel. A terápiás foglalkozásoknak mindig van egy kerete, felépítése, mely igen tudatos munka eredménye. A bevezető szakaszban a kliensek és a kutya üdvözlik egymást. A kliensek elmondhatják milyen érzésekkel érkeztek a foglalkozásra. Ez után következik a terápiás célnak megfelelő tevékenységek sora. A különböző képességterületek fejlesztéséhez rendelt játékok, tevékenységek, eszközök kiválasztása mind-mind a felvezető, és a terápiát végző szakember (gyógypedagógus, pszichológus, pedagógus) közös kompetenciaköre. A terápiás foglalkozásokon komplex fejlesztést végzünk, a kliens problémáira, fejlesztendő területeire koncentrálva. Így egy-egy foglalkozást minden érzékszerve ható módon szervezünk meg (mozgás – éneklés – mondókázás – logikai feladatok – beszédfejlesztő – szociális képességek-ismeretbővítés), az egyéni szükségletek fokozott figyelembevételével. A kutya a foglalkozások aktív (együttműködő társ, vagy együtt játszik a klienssel) illetve passzív résztvevője lehet. Aktív részvétel esetén a kutya tevékenyen részt vesz a játékokban, tevékenységekben, A passzív „fázisban csupán” jelenlétével (a kutyán magán végezzük a feladatot és ilyenkor a kutya nyugalomban fekszik, ül..stb, vagy maga a kutya a jutalom, akit simogatni lehet:  pl. simogatás-taktilis ingerlés, megnyugtatás) segíti a gyermekek fejlesztését.

A kutyás foglalkozás sikere mindig abban rejlik, hogy hogyan tud együtt dolgozni a két szakember a kutyával és a kliensekkel. Megfelelőek-e a kiválasztott tevékenységek a célnak, a kliensek igényeinek. Érzékenyen reagálnak-e a szakemberek és a kutya a kliensek állapotára, igényeire. Figyelembe veszik-e, és rugalmasan tudnak –e váltani a feladatok, tevékenységek között. Ez a fajta szakmai együttműködés elengedhetetlen a kutyás terápiák esetében.

A negyedik lépés tulajdonképpen az aznapi közös munka lezárása, amikor a kliensek, gyerekek elmondhatják érzéseiket, elbúcsúzhatnak a kutyától. Ebben a szakaszban történik a foglalkozást vezető szakember részéről -foglalkozás, a kliensek egyéni értékelése, a visszacsatolás, pozitív megerősítés. Ebben az utolsó szakaszban kimondottan fontos a mások meghallgatására való képesség, a „várni tudás” képessége, az empátia Miközben a fentiek fejlődnek, a beszéd-és kommunikációs képességek, a szociális képességek fejlesztésére is lehetőség van.

Csoki az 5 – 12 év közötti gyerekeket segíti.

Alkalmak

Heti 1 alkalom

Időpont

Péntek 15:30 – 16:30

Felszerelés

leggings/nadrág, póló, zokni, benti cipő, kulacs

A foglalkozásra bejelentkezni szükséges az oktatónál.

OKTATÓK