Menü Bezárás

Speciális Mozgásfejlesztő és Tanulást Segítő Torna óvodásoknak (4 – 7 éves gyermekeknek)

Amikor a gyermekeinket beíratjuk az iskolába, általában feltételezzük, hogy képesek lesznek nyugodtan ülni, tartósan figyelni, valamilyen írószerszámot kézben tartva vonalrendszerben szabályos betűket számokat alakítani, szemmel követni egy nyomtatott betűsort és mindezeket akkor is kitartóan tenni, ha egészen máshoz volna éppen kedve csemeténknek.

Mindezek egy sor összetett készségek és képességek megfelelő szintű fejlettségét feltételezik, amit a tanuláshoz szükséges alapvető rendszereknek nevezhetünk. A figyelem, az egyensúly és a koordináció (mozgás összerendezettsége, szem-kéz, szem-láb koordináció) azok az elsődleges képességek, amelyeken az összes későbbi általános tanulási képesség alapul.

3-7 éves korban a leghatékonyabb tanulási forma a mozgás!

Ebben a vonatkozásban a mozgás a tanulás középpontjában áll. Minden egyéb tevékenységgel igyekezhetünk kiegészíteni ezt, de pótolni nem tudjuk. Látjuk tehát, mennyire fontos a mozgás a gyermekek fejlődése szempontjából.

A tanulást segítő, speciális mozgásfejlesztő torna az iskolára való felkészülést segíti, támogatva ezzel az óvónők iskola-előkészítő munkáját.

Milyen területeket fejleszt a Speciális Tanulást Segítő Torna?

Két fontos részből áll a torna

Az írás, olvasás és számoláshoz szükséges részképességek megalapozását segítem mozgással.
Nagy hangsúlyt fektetek az egyensúlyi rendszer fejlesztésére, a testséma, nagymozgások, alapmozgások (forgás, kúszás, mászás, járás, futás) szem-kéz és szem-láb koordinációs gyakorlatokra, de figyelem fejlesztő, koncentrációs gyakorlatokat is végzünk. Mindezt, a gyermekek életkori
sajátosságait figyelembe véve, játékosan, vidám bátorságpróbákkal, kalandos akadálypályákba ágyazva, sokféle fejlesztő eszközzel végezzük. Nagyon fontos része az óráknak az együttműködésre való nevelés, a bátorító, dicsérő szó, az egyénre szabott értékelés és a szeretetteljes légkör.

Primitív reflexek leépítése: A megfelelő mennyiségű és minőségű mozgás hatására, valamint a gyermek megfelelő idegrendszeri érése következtében a primitív reflexeknek az agy magasabb rendű
központjainak gátlása alá kell kerülnie, hogy egy magasabb rendű működésnek adja át a helyet. Ha ez óvodáskor végére sem gátlódik le, megnehezíti a gyermek sikeres iskolai karrierjét, a közösségbe való
beilleszkedését, mindennapjait. (félénkség, ismeretlentől tartás, túlreagálások, tónustalan, ügyetlen mozgás, lábujjon járás, egyensúlyzavar, bepisilés, nehéz a figyelem megtartása stb.) A torna során a primitív reflexeket leépítő, úgynevezett reflex-fölülíró gyakorlatokat is végzünk.

Részletezve:

  •  figyelem, emlékezet, szerialitás (sorrendiség), (Az íráshoz olvasáshoz nélkülözhetetlen!)
  •  testséma, testtudat
  •  téri tájékozódás, jobb-bal irányok biztos tudása,
  •  lateralitás kialakulása (kéz- és lábdominancia),
  •  alapmozgások, nagymozgások fejlesztése (Vonalrendszerben írás alapja!), mozgáskoordináció (szem-kéz, szem-láb, kar-láb),
  •  egyensúly fejlesztése
  •  gondolkodás, problémamegoldás,
  •  testi erőnlét, ügyesség
  •  primitív reflexek fölülírása, (Összerendezett mozgás, kiegyensúlyozott személyiség kialakulásának feltétele!)
  •  kitartás, együttműködés, önfegyelem, feladattudat fejlesztése

A Speciális Tanulást Segítő Torna célja, hogy kiscsoportos formában, célzott, játékos feladatokkal, változatos eszközök használatával segítse a gyermekek optimális fejlődését, sikeres iskolai életüket.

Felszerelés

leggings/nadrág, póló, zokni, benti cipő, kulacs

Alkalmak

Heti 1 alkalom

Időpont

csütörtökön 16:10– 16:55 között

Várlak szeretettel! 🙂

Csiszár Beáta

fejlesztőpedagógus

Tel: +3630/4280500 

A ház látogatásának szabályai

Ingatlanunk látogatását megelőzően kérjük, ismerje meg a főoldalon található ház szabályainkat. Köszönjük. 🙂