Menü Bezárás

A ház székhelyet nyújt az egyesület számára céljak megvalósításához.

KÜLDETÉSE

A különböző generációk által hordozott ismeret, tudás – legyen az általános vagy szakmai, gazdasági vagy technológiai, kulturális vagy művészeti, környezet- vagy természetvédelmi, egészséghez vagy sporthoz kapcsolódó – felkutatása és megőrzése, egymás számára történő átadása; a meglévő készségek és képességek fejlesztése; új ismeretek és kompetenciák megszerzésének biztosítása; élmény és tapasztalatszerzési programok szervezése; kapcsolatépítés és hálózatosodás lehetővé tétele határainkon belül és kívül, közösségépítés.

CÉLJAIK

  • Híd építése a különböző generációk között.
  • A generációk által magukban hordott különbözőségek elfogadása, tiszteletben tartása, szokásaik és hagyományaik megismerése, értékeik és tudásuk felkutatása, valamint azok továbbadása és megőrzése.
  • Új és hasznos ismeretek nyújtása, amely segíti a különböző generációkat mindennapi és családi életük, szabadidejük, valamint karrierjük és szakmai fejlődésük során.
  • A különböző generációknak lehetőség biztosítása az egész életen át tartó tanulásra, önművelődésre.
  • Az egyesület kiemelten fontosnak tartja a különböző generációk közül a fiatalok és az idősek; a nők, azon belül az édesanyák; valamint a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű közösségek, csoportok segítését és támogatását.
  • Az egyesület tagjai hisznek abban és teret kívánnak adni annak, hogy minden ember – kortól és nemtől függetlenül – értéket képvisel és őriz, tudással bír, folyamatosan akar, tud és képes tanulni, fejlődni, kíváncsi és keresi az új kihívásokat, motivált és ambiciózus, a másikat segítő és támogató attitűddel rendelkezik.